ZASTOSOWANIA

Opracowane przez nas systemy i urządzenia mogą być stosowane w takich obszarach jak:

trains area

Pojazdy kolejowe

 • Systemy do zdalnego monitorowania i diagnostyki pojazdów, który umożliwiają zarządzanie pracami serwisowymi (ZEUS RAIL, ZEUS eDSU).
 • System diagnostyczno-wizualizacyjny instalowany w terminalach operatorskich HMI, który pozwala na komunikację kierującego z pojazdem (HERCULES).
 • System sterowania układami HVAC kabiny maszynisty, np. nagrzewnicą lub klimatyzatorem. Umożliwia chłodzenie, ogrzewanie, wentylację i reheat kabiny (ZEFIR).
 • Urządzenia umożliwiające odtwarzanie i generowanie ostrzegawczych komunikatów dźwiękowych i realizację komunikacji głosowej z wykorzystaniem sieci Ethernet/WiFI (MERCURY AUDIO, MERCURY VOIP).
special vehicles area

Pojazdy specjalne i maszyny mobilne

 • System do diagnostyki i zdalnego monitorowania maszyn i pojazdów specjalnych, m.in. ciągników, suwnic oraz ładowarek, a także do nadzorowania prac serwisowych (ZEUS PORT/MACHINE).
 • System diagnostyczno-wizualizacyjny, który jest instalowany w terminalach operatorskich HMI, umożliwiając komunikację kierującego z pojazdem (HERCULES).
 • System sterowania układami HVAC motorniczego, np. nagrzewnicą. Umożliwia chłodzenie, ogrzewanie, wentylowanie i reheat kabiny (ZEFIR).
intralogistics area

Intralogistyka

 • System do zdalnej diagnostyki i monitorowania pojazdów specjalnych oraz nadzorowania prac serwisowych (ZEUS PORT/MACHINE).
 • System do diagnostyki i zdalnego monitorowania pojazdów magazynowych, m.in. wózków widłowych (ZEUS FORKLIFIT).
 • Systemy wspomagające bezpieczeństwo – do wykrywania obecności osoby lub pojazdu, w pobliżu innego pojazdu lub w wyznaczonej strefie. Umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa pracowniom hal, magazynów itp. (APOLLO PROTECT).
 • System wspierający operatorów wózków widłowych, który jest przeznaczony do stosowania z wódkami widłowymi, komisjonującymi. Uruchamia sygnały ostrzegawcze, gdy część ciała operatora znajduje się poza kabiną, tym samym chroni przed ewentualnymi urazami. Ponadto monitoruje przestrzeń podczas jazdy do tyłu, zapobiegając przed potencjalnymi kolizjami (APOLLO ASSIST).
 • System znajdujący zastosowanie w procesie kompletacji zamówień. Wskazuje gdzie ma zostać umieszczony produkt. Można je zamontować w wózkach widłowych i wózkach do komisjonowania (APOLLO BTLight).
 • Urządzenia umożliwiające odtwarzanie i generowanie ostrzegawczych komunikatów dźwiękowych i realizację komunikacji głosowej z wykorzystaniem sieci Ethernet/WiFI (MERCURY AUDIO, MERCURY VOIP).
industry area

Przemysł

 • Sterownik umożliwiający generowanie i odtwarzanie komunikatów dźwiękowych, a także definiowanie sygnałów sterujących odtwarzaniem i tworzenie własnych programów skryptowych (MERCURY AUDIO).
 • Urządzenia umożliwiające odtwarzanie i generowanie ostrzegawczych komunikatów dźwiękowych i realizację komunikacji głosowej z wykorzystaniem sieci Ethernet/WiFI (MERCURY AUDIO, MERCURY VOIP).