APOLLO PROTECT

llj apollo logo
Apollo protect

APOLLO PROTECT to system antykolizyjny służący do wykrywania obecności osoby/pojazdu w pobliżu innego pojazdu lub w określonej strefie. Podczas załadunku i rozładunku wózków widłowych, operatorzy muszą zachować szczególną czujność. Niedostateczna widoczność, martwe punkty czy też hałas panujący na hali to tylko kilka z czynników ryzyka, które mogą doprowadzić do kolizji. Dlatego zastosowanie modułów bezpieczeństwa wózków widłowych i systemu lokalizacji wewnątrz budynku, umożliwia zapewnienie osobom znajdującym się w hali znacznie wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Apollo Protect – zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom

Sterownik antykolizyjny APOLLO Protect informuje również o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach i umożliwia zapobieganie im, m.in. generując sygnały świetlne oraz dźwiękowe w czasie rzeczywistym (sygnalizator cofania). W tym momencie operator może od razu podjąć działania prewencyjne, np. zmniejszyć prędkość pojazdu. Moduły systemu są umieszczone na wózkach widłowych, ścianach i regałach. Otrzymuje je również personel. Dzięki temu każde zagrożenie jest szybko wykrywane, a pracownicy zostają o nim niezwłocznie poinformowani. System wyświetla ile osób znajduje się w strefie zagrożenia i jaka jest ich dokładna pozycja.

Zintegrowanie systemu sterowania z elektroniką pojazdową umożliwia również automatyczne ograniczenie prędkości, bez udziału człowieka (moduł redukcji prędkości). Jeśli dojdzie do wypadku/zdarzenia, system automatycznie przesyła za pomocą sieci GSM lub Wi-Fi informację do serwera. Ponadto Apollo Protect może zostać wykorzystany do:

  • informowania w czasie rzeczywistym o wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia,
  • prezentacji i analizowania dotychczasowej historii niebezpiecznych sytuacji, a także „niebezpiecznych operatorów”,
  • prezentacji historii tras przejazdów,
  • analizowania miejsc/stref, w których najczęściej występują niebezpieczne sytuacje,
  • prezentacji bieżącej pozycji pojazdów oraz aktualnych ostrzeżeń i alarmów,
  • kontrolowania stanu gotowości systemu, w tym m.in. stanu naładowania baterii.

Klient otrzymuje dostęp do informacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej – z komputera PC lub urządzenia mobilnego. Możliwy jest także dostęp w wersji „stand-alone’. W takiej sytuacji serwer jest instalowany w zasobach IT Klienta lub w formie „in cloud”.

Zastosowanie systemu Apollo Protect

System bezpieczeństwa magazynowego Apollo Protect znajduje zastosowanie w:

  • w halach magazynowych i na placach,
  • w halach produkcyjnych i na placach,
  • w innych miejscach, w których konieczne jest podjęcie działań prewencyjnych, umożliwiających uniknięcie kolizji maszyna-człowiek.

Galeria