ZEUS PORT/MACHINE

llj zeus platform
seaport

ZEUS PORT/MACHINE to system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS, dedykowany dla portów i terminali przeładunkowych. Służy do diagnostyki i zdalnego monitorowania maszyn oraz pojazdów specjalnych, m.in. ciągników, ładowarek i suwnic, a także do nadzorowania prac serwisowych. Mechanizm zarządzania pracami serwisowymi jest zaprogramowany zgodnie z dokumentacją i wytycznymi dostarczonymi przez producentów maszyn oraz pojazdów. Historia utrzymania pojazdu jest dostępna w postaci książki elektronicznej.

System ZEUS PORT/MACHINE uwzględnia specyficzną budowę, działanie i sposób eksploatacji monitorowanych pojazdów. Modułowa budowa pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb Klientów.

Budowa systemu ZEUS PORT/MACHINE

System ZEUS PORT/MACHINE składa się z:

 • Zeus Core – jest to urządzenie sterująco-diagnostyczne, instalowane w pojazdach wraz z oprogramowaniem.
 • Zeus Server – jest to serwerowe oprogramowanie komunikacyjne i silnik bazodanowy, które służą do akwizycji oraz archiwizacji danych.
 • Zeus Management Application – jest to aplikacja, która wykorzystuje przeglądarkę internetową. Umożliwia dostęp do danych o pojeździe z dowolnego miejsca – za pomocą smartfona lub komputera.

Moduły dla portów i terminali przeładunkowych

Do zarządzania portami i terminalami przeładunkowymi stworzyliśmy moduły, które umożliwiają:

 • lokalizowanie pojazdów i maszyn na placu,
 • pomiar poziomu paliwa,
 • zdalny podgląd video,
 • kontrolę i monitorowanie prawidłowego ciśnienia w kołach,
 • zdalny podgląd pulpitu operatora (ZEUS EYE),
 • zarządzanie pracami serwisowymi i utrzymaniowymi,
 • monitorowanie parametrów i zdarzeń alarmowych silnika diesel,
 • kontrolę dostępu,
 • analizę eksploatacji pojazdu,
 • monitorowanie parametrów głównego sterownika PLC, aktualnego obciążenia, wstrząsów i przyspieszeń,
 • zdalny odczyt liczników motogodzin/cyklów pracy podzespołów (np. chwytnie, falowniki, bramy).