Zeus eDSU

llj zeus platform
zeus-edsu

ZEUS eDSU to system usprawniający proces utrzymania pojazdów kolejowych, pozwalający na zarządzanie pracami przeglądowo-naprawczycymi. Użytkownik, czyli dział utrzymania, producent pojazdu czy też operator pojazdu, komunikuje się z systemem za pośrednictwem aplikacji e-DSU MA. Jest ona dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz informacji o zbliżających się i aktualnie wykonywanych pracach utrzymaniowo-naprawczych, można tam również znaleźć pełną historię serwisową pojazdu.

Funkcje systemu eDSU

  • Delegowanie zadań – dział serwisowy może stworzyć harmonogram prac utrzymaniowych, a następnie przydzielić ich wykonanie do grup lub imiennie do pracownika.
  • Zatwierdzanie czynności – wykonane już czynności można zatwierdzić zarówno z pokładu pojazdu, jak i zdalnie (poprzez komputer, smartfon, tablet).
  • Szybkie reagowanie na usterki – alarmy sygnalizujące usterkę w pojeździe automatycznie generują zadania, które są przypisywane do konkretnych działów/pracowników. Mogą oni szybciej zareagować i usunąć problem.
  • Ikona stanu pojazdu – na terminalu maszynisty znajdują się specjalne ikony/piktogramy, które obrazują stan serwisowy pojazdu w czasie rzeczywistym. Operator od razu wie, czy pojazd nadaje się do eksploatacji.
  • Możliwość podglądu całej floty z jednego miejsca – usprawnia to zarządzanie i planowanie prac serwisowych.
  • Powiadomienia e-mail – do użytkownika wysyłane są wiadomości e-mail przypominające o wykonaniu prac serwisowych, o przypisaniu użytkownika do wykonania zadania i o aktualnym stanie pojazdu.
  • Statystyki i raporty – na życzenie Klienta system może zbierać m.in. dane dotyczące liczby i rodzaju wykonanych czynności oraz ich lokalizacji (na podstawie danych GPS). Dane te są przedstawiane w postaci wykresu lub tabeli.
  • Integracja z dokumentacją zewnętrzną – do systemu można dodawać inne pliki związane z pojazdem, np. rysunki techniczne, instrukcje i filmy.