Apollo Assist

llj apollo logo
Apollo Assist

APOLLO ASSIST to system antykolizyjny, który ma za zadanie wspierać operatora wózka widłowego w trakcie pracy. Przeznaczony jest do stosowania z pojazdami typu: wózek czołowy, wózek wysokiego składowania, wózek do komisjonowania. Główne zalety systemu:

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez wykrywanie części ciała operatora, która znajduje się poza kabiną. Jeśli operator wystawi nogę lub rękę poza kabinę, a wózek będzie w ruchu, wówczas czujnik poinformuje o naruszeniu strefy. Umożliwia to podjęcie działań ostrzegawczych i zaradczych, np. uruchomienie sygnałów dźwiękowych, zredukowanie prędkości wózka lub całkowite jego zatrzymanie. System jest wyposażony w moduł redukcji prędkości i inne moduły bezpieczeństwa wózka widłowego.
 • Wykrywanie potencjalnej kolizji wózka, który porusza się do tyłu, ze znajdującą się w pobliżu przeszkodą. Czujnik ultradźwiękowy powiadomi operatora i osoby, które są w najbliższym otoczeniu, o obecności przeszkody lub obiektu przed poruszającym się wózkiem. Gdy takie zdarzenie zostanie wykryte, wówczas system uruchomi sygnał dźwiękowy, zredukuje prędkość wózka lub całkowicie go zatrzyma, aby uniknąć kolizji. Jest to nowoczesny system wspomagający bezpieczeństwo.
 • Sygnalizator cofania – system uruchomi sygnalizator dźwiękowy, aby powiadomić osoby znajdujące się w otoczeniu o wykonywaniu przez operatora manewru cofania.

Elementy systemu Apollo Assist

System Apollo Assist składa się z:

 • Sterownika mikroprocesorowego. Jest on wyposażony w wejścia/wyjścia do czujników i interfejs CAN (m.in. do odczytu prędkości wózka).
 • Czujnika fotoelektrycznego CZ1, który jest montowany w przejściu do kabiny wózka. Odpowiada on za wykrywanie kończyn operatora poza kabiną. Podłączony jest do sterownika za pomocą wejścia cyfrowego.
 • Czujnika ultradźwiękowego CZ2, który jest montowany w tylnej części wózka. Odpowiedzialny jest za wykrywanie przeszkód.
 • Sygnalizatora dźwiękowego (sygnalizator akustyczny), który jest podłączony do sterownika za pomocą wyjścia cyfrowego.
 • Sygnalizatora świetlnego, który jest podłączony do sterownika za pomocą wyjścia cyfrowego.
 • Przekaźnika redukcji prędkości PR1, którego zestyki umożliwiają redukcję prędkości wózka (gdy do redukcji nie jest wykorzystana magistrala CAN).
 • Przekaźnika zatrzymania jazdy PR2, którego zestyki umożliwiają zatrzymanie jazdy wózka (gdy do redukcji nie jest wykorzystana magistrala CAN).
 • Aplikacji diagnostycznej APOLLO ASSIST DIAG, którą można uruchomić na smartfonie lub tablecie. Pozwala na połączenie bezprzewodowe (Bluetooth) do systemu. Poprzez aplikację można uzyskać podgląd aktualnych/aktywnych błędów, alarmów i ostrzeżeń, a także dokonać zmian parametrów pracy urządzenia. Klient ma także możliwość monitoringu poszczególnych informacji z magistrali CAN pojazdu, a także odczytania, zapisania lub modyfikacji parametrów pracy systemu.