ZEUS RAIL

llj zeus platform
Train

ZEUS RAIL to system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS. Służy do diagnostyki i zdalnego monitorowania pojazdów szynowych, m.in. tramwajów, zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw. Modułowa budowa systemu ZEUS RAIL umożliwia jego swobodną konfigurację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta.

ZEUS RAIL łączy w sobie funkcję zdalnego monitorowania i diagnostyki pojazdu wraz z mechanizmem zarządzania pracami serwisowymi (zgodnie z dokumentacją i wytycznymi dostarczonymi przez producentów maszyn oraz pojazdów). Historia utrzymania jest dostępna dla użytkownika w postaci elektronicznej książki pojazdu.

Budowa systemu ZEUS RAIL

System ZEUS RAIL składa się z:

  • Zeus Core – jest to urządzenie wraz z oprogramowaniem, które wykorzystuje GPS, GSM i interfejsy do komunikacji pokładowej.
  • Zeus Server – jest to serwerowe oprogramowanie komunikacyjne i silnik bazodanowy, które służą do akwizycji oraz archiwizacji danych.
  • Zeus Management Application – jest to aplikacja, która wykorzystuje przeglądarkę internetową. Umożliwia dostęp do danych pojazdu z dowolnego miejsca.

Moduł główny systemu ZEUS RAIL umożliwia rejestrację zdarzeń alarmowych, zdalną diagnostykę pojazdu, zdalne zarządzanie pojazdem, lokalizowanie pojazdu oraz generowanie raportów i statystyk. Dodatkowo system może zostać wyposażony w:

  • Moduły uzupełniające – wsparcie ekonomicznej jazdy, współpraca z monitoringiem video, ostrzeganie o niebezpieczeństwach, zdalny pulpit pojazdu i integracja z systemem informacji pasażerskiej.
  • Moduły serwisowe – zarządzanie pracami serwisowymi i utrzymaniowymi, zgłaszanie usterek do elektronicznej książki pojazdu oraz powiadamianie i inspekcje serwisowe.
  • Moduły pozostałe – połączenie VPN do pokładowych sterowników (HMI i PLC) oraz przesyłanie informacji dotyczących pozycji pojazdu (o której godzinie pojazd znajdował się w danym miejscu) do urządzeń pokładowych.