ZEUS FORKLIFT

llj zeus platform

ZEUS FORKLIFT to system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS. Służy do diagnostyki i zdalnego monitorowania pojazdów magazynowych, m.in. wózków widłowych. Uwzględnia specyficzne właściwości monitorowanych pojazdów i może zostać zintegrowany z zainstalowanymi już systemami.

Modułowa budowa systemu ZEUS FORKLIFT umożliwia jego dowolną konfigurację i zestawienie wszystkich wymaganych w danej aplikacji funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami oraz potrzebami Klienta. Jeden interfejs dostarcza informacji na temat wielu podsystemów i pozwala na efektywne monitorowanie pojazdu. Wpływa to również na finalne ograniczenie kosztów produktu.

Budowa systemu ZEUS FORKLIFT

System ZEUS FORKLIFIT składa się z:

  • Zeus Core – jest to urządzenie wraz z oprogramowaniem, które odpowiada za funkcje sterujące, komunikacyjne i dostępowe (immobiliser).
  • Zeus Server – jest to serwerowe oprogramowanie komunikacyjne i silnik bazodanowy, służące do akwizycji oraz archiwizacji danych.
  • Zeus Management Application – jest to aplikacja wykorzystująca przeglądarkę internetową. Umożliwia dostęp do danych o pojeździe z dowolnego miejsca (za pomocą komputera lub smartfona).

Moduł główny systemu ZEUS FORKLIFT pozwala na zdalny podgląd stanu pojazdów, rejestrację zdefiniowanych i sygnałów, a także generowanie raportów i statystyk w formie tabel lub wykresów. System ten może zostać rozbudowany o moduły dodatkowe, m.in.:

  • Moduły serwisowe – umożliwiają zgłaszanie usterek, delegowanie i raportowanie prac serwisowych, a także przypominają o zbliżających się pracach serwisowych.
  • Moduły kontroli dostępu – umożliwiają kontrolę dostępu do wózka, kontrolę czasu pracy i zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników.
  • Moduły bezpieczeństwa – ostrzegają gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. Współpracują z czujnikami laserowymi, zderzeniowymi i wagi.
  • Moduły lokalizacji.
  • Moduły komunikacji z operatorami.
  • Moduły ostrzeżeń dźwiękowych, m.in. w przypadku awarii lub niebezpiecznych zdarzeń.