ROZWIĄZANIA DLA INTRALOGISTYKI

Proponowane przez nas rozwiązania dla intralogistyki służą do zdalnego monitorowania i diagnostyki wózków widłowych. Systemy te wspomagają procesy logistyczne i funkcje bezpieczeństwa. Dedykowane produkty:

  • ZEUS PORT/MACHINE – system służący do zdalnej diagnostyki i monitorowania pojazdów specjalnych, m.in. ładowarek i suwnic. Umożliwia również nadzorowanie prac serwisowych.
  • ZEUS FORKLIFT – system służący do diagnostyki i zdalnego monitorowania pojazdów magazynowych, m.in. wózków widłowych. Jego modułowa budowa umożliwia dowolną konfigurację i zestawienie w aplikacji wszystkich wymaganych przez Klienta funkcjonalności.
  • APOLLO PROTECT – system służący do wykrywania obecności osoby lub pojazdu w pobliżu innego pojazdu lub w określonej strefie. Umożliwia zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w trakcie wykonywania codziennej pracy.
  • APOLLO ASSIST – system wspierający operatora wózka widłowego w trakcie pracy. Przeznaczony do stosowanie z wózkami podwójnego składowania typu LINDE 2. APOLLO ASSIST uruchamia sygnały dźwiękowe w sytuacji, gdy jakaś część ciała operatora znajduje się poza kabiną. Można wówczas podjąć działania, które zapobiegną niebezpiecznemu zdarzeniu.
  • APOLLO BTLight – jest to urządzenie, które znajduje zastosowanie w procesie kompletacji zamówień. Emituje sygnały świetlne wskazujące na to, gdzie ma zostać umieszczony produkt. Urządzenie montujemy m.in. w wózkach widłowych i wózkach do komisjonowania.
  • MERCURY AUDIO – sterownik umożliwiający generowanie i odtwarzanie komunikatów dźwiękowych. Istnieje możliwość definiowania sygnałów sterujących odtwarzaniem, a także tworzenie własnych programów skryptowych.
Intralogistics