ROZWIĄZANIA dla pojazdów kolejowych

Opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania dla pojazdów kolejowych, które umożliwiają ich monitorowanie i zdalną diagnostykę. W ofercie mamy również systemy sterowania podukładami oraz systemy pomiaru paliwa, a także stanowiska do automatycznego testowania oprogramowania HMI. Dla branży kolejowej dedykowanymi produktami są:

  • ZEUS RAIL – system do zdalnej diagnostyki i monitorowania pojazdów, który umożliwia zarządzanie pracami serwisowymi. Znajduje zastosowanie w pojazdach szynowych, m.in. lokomotywach, tramwajach i zespołach trakcyjnych.
  • ZEUS eDSU – system informujący o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych. Użytkownik może się z nim komunikować za pośrednictwem aplikacji e-DSU Ma, która jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. W aplikacji można znaleźć także historię serwisową pojazdu.
  • HERCULES – system diagnostyczno-wizualizacyjny, który jest instalowany w terminalach operatorskich HMI. Pozwala na komunikację kierującego z pojazdem, a także na interaktywną i intuicyjną obsługę maszyny. System wspomaga pracę nadrzędnego systemu sterowania i systemów pomocniczych, a także pełni funkcję interfejsu diagnostycznego i multimedialnego.
  • ZEFIR – system sterowania układami HVAC kabiny maszynisty/motorniczego, np. klimatyzatorem lub nagrzewnicą. Pozwala na chłodzenie, ogrzewanie, wentylację lub reheat kabiny.
  • MERCURY AUDIO – jest to sterownik, który umożliwia odtwarzanie i generowanie komunikatów dźwiękowych, które uruchamiają się na podstawie aktualnego stanu wejść/wyjść lub sygnałów, które są przesyłane w ramach sieci Ethernet, RS i CAN. Możliwe jest definiowanie sygnałów sterujących odtwarzaniem lub tworzenie własnych programów skryptowych.
train