ROZWIĄZANIA DLA POJAZDÓW SPECJALNYCH I MASZYN MOBILNYCH

Nasze rozwiązania dla pojazdów specjalnych i maszyn mobilnych służą m.in. do ich zdalnego monitorowania. Oferujemy także oprogramowania i panele HMI do kokpitów. Dedykowane produkty to:

  • ZEUS PORT/MACHINE – system służący do diagnostyki i zdalnego monitorowania maszyn i pojazdów specjalnych, m.in. ładowarek, ciągników i suwnic, a także do nadzorowania prac serwisowych. Znajduje zastosowanie w portach i terminalach przeładunkowych. Klient ma stały dostęp do historii utrzymania pojazdu, która jest dostępna w formie książki elektronicznej.
  • HERCULES – system diagnostyczno-wizualizacyjny, który instalowany w terminalach operatorskich HMI, umożliwia komunikację kierującego z pojazdem. Jest on dedykowany przede wszystkim producentom i integratorom pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych, pojazdów użytkowych, pojazdów magazynowych i autobusów.
  • ZEFIR – system sterowania układami HVAC maszynisty/motorniczego, np. klimatyzatorem. Pozwala na ogrzewanie, chłodzenie, wentylowanie i reheat kabiny. Po zainstalowaniu panelu sterującego TFT można obserwować aktualny stan temperatur i stan pracy poszczególnych urządzeń. System ma charakter otwarty, dlatego możemy go dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta.
crane