Mercury Audio

mercury audio + speech

MERCURY Audio jest zaawansowanym sterownikiem umożliwiającym odtwarzanie i generowanie określonych komunikatów/sygnałów dźwiękowych, wyzwalanych na podstawie aktualnego stanu wejść/wyjść czy też sygnałów przesyłanych w ramach sieci: CAN, Ethernet, RS. Sygnał akustyczny generowany jest przez głośnik podłączony do wzmacniacza mocy znajdującego się w urządzeniu, lub kierowany na wyjście liniowe. Materiał dźwiękowy przechowywany jest w plikach np. mp3, znajdujących się w pamięci nieulotnej sterownika lub na karcie MMC/SD. Przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania istnieje możliwość definiowania sygnałów sterujących odtwarzaniem poszczególnych plików audio oraz tworzenia własnych programów skryptowych realizujących złożone algorytmy.

MERCURY Audio + Speech – to kolejna wersja sterownika MERCURY Audio, wyposażona w syntezator mowy i komunikatów głosowych. Podobnie jak w wersji podstawowej urządzenia, generowanie informacji wyzwalane jest na podstawie sygnałów przesyłanych poprzez sieci CAN, Ethernet, RS czy wejść cyfrowych, a sama konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania MercuryMA.
MERCURY Audio + Speech jest sprzętowo kompatybilny z MERCURY Audio, stąd zachowuje wszystkie jego zalety, predysponujące go do wykorzystania w aplikacjach mobilnych i przemysłowych.