Apollo APS

APOLLO APS

llj apollo logo

APOLLO APS (Automatic Positioning System) System przeznaczony głównie do usprawnienia procesu załadunku/rozładunku towaru w magazynach wysokiego składowania, czy zespołach regałów z ograniczoną widocznością. System umożliwia automatyczne pozycjonowanie masztu/karetki wózka widłowego według zdefiniowanych parametrów, takich: pochył masztu, pozycja karetki, bezwzględna wysokość itp..
Duży,dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia operatorowi dokonanie szybkiego wyboru żądanej funkcji, czy określenia docelowego piętra w regale.

Na tle konkurencji Apollo APS, wyróżnia się zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań technicznych, min. magistrali komunikacyjnej CAN pojazdu, inklinometrów MEMS, czujników laserowych, itp.

System Apollo APS

Moduły systemu APOLLO APS:

 • Moduł sterujący:
  • Komunikacja z modułami wykonawczymi i sterownikiem układu hydraulicznego (CAN)
  • Komunikacja z manipulatorami (Joystick) pojazdu (CAN)
  • Realizacja algorytmów i regulatorów pracy automatycznej
 • Moduł panela graficznego:
  • Podgląd bieżącej pozycji wideł/karetki, pochylenia masztu
  • Interfejs obsługowy do wyboru realizowanego zadania (np. odstaw towar na kondygnacji nr 5)
  • Interfejs konfiguracyjny do wprowadzania parametrów pracy (np. wysokość kondygnacji)
  • Interfejs serwisowy do diagnozowania pracy systemu
 • Moduł czujników:
  • Czujnik pochylenia masztu
  • Czujnik odległości/pozycji karetki
  • Czujnik obecności palety