Zeus Core +(plus)

ZEUS CORE +

ZEUS Core+ to najbardziej zaawansowana odmiana modułu ZEUS Core.
Rozwiązanie stanowi odpowiedź, na pojawiające się wymagania dotyczące funkcjonalności zintegrowanych modułów komunikacyjnych, zapewniających kompleksową komunikację „pojazd szynowy – centrum nadzoru”

Funkcje systemu:

 • Realizacja połączeń wysokiej jakości w technologiach CDMA, GSM 2G, GSM 3G, Wi-Fi 2,4GHz, Wi-Fi 5,1GHz.
 • Automatyczne wykorzystanie optymalnej technologii przesyłu danych GSM/WiFi funkcjonujące według ustalonych priorytetów.
 • Możliwość wykorzystania wielu interfejsów komunikacyjnych: CAN, RS485, Ethernet w ramach komunikacji pojazdowej : PIS, CCTS, JRU, TCU, DCU itd.
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania oraz konfiguracja urządzeń pojazdowych.
 • Wbudowane mechanizmy zaawansowanego zarządzania uprawnieniami użytkownika.
 • Możliwość synchronizacji i dystrybucji czasu z wykorzystaniem technologii GPS lub zdalnego serwera czasu.
 • Możliwość współpracy z dowolnym operatorem sieci komórkowej.

Opis technologii informatycznych ZEUS Core+ :

 • Protokół HTTP w połączeniu z zabezpieczonym protokołem SSL (HTTPS).
 • Komunikacja z rozproszonymi serwerami w oparciu o technologię WebService.
 • Wymiana danych z wykorzystaniem protokół SOAP.
 • Swobodna konfiguracja routingu danych.
 • Mechanizmy odzyskiwania utraconego połączenia bez utraty danych.
 • Automatyczne przełączanie na alternatywne technologie transmisji danych GSM<->WiFi.
 • Wykorzystanie protokół komunikacyjnych CAN J1939, CANOpen, MODBUS, TCP-MODBUS