logo voucher news

Zapytanie ofertowe „FBiW – Voucher badawczy” – „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na zapytanie, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pod nazwą: „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie realizowane jest w ramach rozeznania rynku. Szczegóły zapytania i wzór oferty znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zapytanie_VB_LLJ_11.10.2018.pdf

Zał nr 1 do zapytania wzoroferty_VB_LLJ.docx