logo voucher news

Wyniki na zapytanie ofertowe „FBiW – Voucher badawczy” – „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”

Szanowni Państwo,
W załączeniu znajdziecie Państwo informację o wyniku na zapytanie, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pod nazwą: „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie realizowane było w ramach rozeznania rynku.

Informacja o wyniku postępowania.pdf
Informacja o wyniku postępowania – sprostowanie omyłki w nazwie Wykonawcy.pdf