ZEUS PLATFORM

llj zeus platform

ZEUS to grupa systemów do diagnostyki i zdalnego monitorowania pojazdów specjalnych oraz maszyn, które umożliwiają:

 • generowanie raportów statystycznych w formie tabeli lub wykresu,
 • podgląd pełnej historii zdarzeń i alarmów,
 • nawiązanie połączenia online z pojazdem,
 • zarządzanie i koordynowanie prac serwisowych,
 • zdalną konfigurację maszyn,
 • zdalną diagnostykę CAN,
 • generowanie podsumowań, zestawień i współczynników eksploatacji pojazdu,
 • monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym,
 • sprawdzanie bieżącej lokalizacji pojazdu i historii przejazdu.

ZEUS RAIL

seaport

ZEUS PORT /
MACHINE

forklift

ZEUS FORKLIFT

train

ZEUS eDSU

ZEUS UPDATER

Zastosowanie systemów ZEUS PLATFORM

System ZEUS uwzględnia specyficzną budowę, działanie i sposób eksploatacji monitorowanych pojazdów. Wieloletnie doświadczenie w branży i ciągły rozwój systemu, umożliwia nam monitorowanie oraz odczytywanie najbardziej szczegółowych danych dotyczących pojazdów. ZEUS jest kompleksowym narzędziem, które łączy funkcję zdalnej diagnostyki maszyn z mechanizmem zarządzania pracami serwisowymi i lokalizacją pojazdów (moduł lokalizacji GPS). Znajduje zastosowanie w:

 • Centrach dyspozytorskich – informacje o zaistniałych zdarzeniach, opóźnieniach i stanie pojazdów (CAN diagnostyka zdalna).
 • Działach utrzymania i eksploatacji – raporty i zestawienia ukazujące optymalne wykorzystanie pojazdów.
 • Działach serwisu – informacje o sprawności pojazdów, zbliżających się przeglądach i możliwość zarządzania pracą grup serwisowych.
 • Dyspozytorniach i zajezdniach – planowanie wyjazdów i dobór pojazdów do eksploatacji w danym dniu.
 • Kadrze zarządzającej – możliwość nadzoru nad posiadaną flotą pojazdów i zdalny dostęp do maszyny.