ZEUS - Platforma systemów zdalnego monitorowania, diagnostyki i zarządzania flotą pojazdów.


Czym jest

platforma ZEUS?
ZEUS Platform to grupa systemów stworzonych z myślą o realizacji diagnostyki i zdalnego monitorowania pojazdów specjalnych i maszyn. Uwzględnia specyficzną budowę, działanie i sposób eksploatacji monitorowanych pojazdów. Systemy stanowią kompleksowe narzędzie integrujące funkcje zdalnej diagnostyki z mechanizmem zarządzania pracami serwisowymi.

Dla kogo

dedykowana jest platforma ZEUS?
  • Kadra zarządzająca - efektywny i kompleksowy nadzór stanu posiadanej floty
  • Centrum dyspozytorskie - bieżące informacje o stanie eksploatowanych pojazdów, zaistniałych zdarzeniach, opóźnieniach
  • Dział serwisu - zdalna diagnostyka pojazdów, informacje o zbliżających się przeglądach, zarządzanie pracami grupy serwisowej
  • Dział eksploatacji - raporty i zestawienia obrazujące optymalne wykorzystanie pojazdu
  • Dyspozytornie, zajezdnie - codzienny dobór eksploatowanych pojazdów, planowanie wyjazdów


Struktura

systemu ZEUS
  • ZEUS Core - urządzenie wraz ze specjalnie przygotowanym oprogramowaniem, wykorzystującym GSM, GPS oraz interfejsy do komunikaji pokładowej
  • ZEUS Server - serwerowe oprogramowanie komunikacyjne oraz silnik bazodanowy do akwizycji i archiwizacji danych. Moduł integracji z istniejącymi systemami EAM, ERP
  • ZEUS Menagement Application - aplikacja www wykorzystująca standardową przeglądarkę internetową, umożliwiająca dostęp do informacji o pojeździe niemalże z dowolnego miejsca za pomocą komputera PC, czy smartfona
ZEUS MA - Aplikacja Zarządzająca

Funkcje

aplikacji ZEUS MA:

Dyspozytorska: umożliwia monitorowane w trybie rzeczywistym

Lokalizacyjna: bieżąca lokalizacja
i historia przejazdu

Raportowania: generowanie raportów statystycznych w formie tabeli lub wykresów

Komunikacyjna: połączenie ON-LINE
z pojazdem

Serwisowa: zarządzanie i koordynacja prac serwisowych i utrzymaniowych

Eksploatacyjna: generowanie zestawień,posumowań,współczynników
z eksploatacji pojazdów

Copyright © 2012-2019 - LLJ Software & Electronics.