Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Dodano: 2018.10.07
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do procedury wyboru wykonawcy, w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, LLJ Software & Electronics Jarosław Oleszko z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia.
Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku, który stanowi jednocześnie gotowy formularz szacowania ceny.


Zapytanie ofertowe „FBiW - Voucher badawczy" - „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”

Dodano: 2018.10.11
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na zapytanie, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pod nazwą: „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie realizowane jest w ramach rozeznania rynku. Szczegóły zapytania i wzór oferty znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zapytanie_VB_LLJ_11.10.2018.pdf
Zał nr 1 do zapytania wzoroferty_VB_LLJ.docx


Wyniki na zapytanie ofertowe „FBiW - Voucher badawczy" - „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”

Dodano: 2018.10.23
Szanowni Państwo,
W załączeniu znajdziecie Państwo informację o wyniku na zapytanie, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pod nazwą: „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zapytanie realizowane było w ramach rozeznania rynku.

Informacja o wyniku postępowania.pdf
Informacja o wyniku postępowania - sprostowanie omyłki w nazwie Wykonawcy.pdf