Diagnostyka serwisowa

Diagnostyka serwisowa pojazdu w odróżnieniu od diagnostyki pokładowej dostarcza bardziej szczegółowych danych na temat funkcjonowania pojazdu i jego podukładów, z tego powodu kierowana jest głównie do wyspecjalizowanego personelu obsługowego. Dobrze zaprojektowana diagnostyka serwisowa pozwala nie tylko na podgląd istotnych parametrów i alarmów w trybie rzeczywistym, lecz także na ocenę przyczyn powstania awarii dzięki dostępowi do danych zapisanych w pamięci nieulotnej systemu. Diagnostyka serwisowa dostarcza także duże wsparcie podczas fazy uruchomienia, zarówno pojazdu prototypowego jak i kolejnych opuszczających linię produkcyjną.

  W zakresie realizacji diagnostyki serwisowej oferujemy:

  • opracowanie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami i wymaganiami homologacyjnymi przy uwzględnieniu specyficznych wymagań klienta
  • opracowanie spójnej bazy informacji diagnostycznych dla wszystkich poziomów diagnostyki, z uwzględnieniem podziału informacji według grup i priorytetów
  • system komunikatów, podpowiedzi i wskazówek ułatwiających pracę personelu serwisowego
  • dostęp do sytemu za pośrednictwem terminali HMI lub dedykowanych aplikacji komputerowych
  • elastyczne dostosowanie do specyficznych wymagań klienta

  Zalety systemu:

  • kompleksowe rozwiązanie w pełni integrowane z systemem sterowania pojazdem
  • realizacja wszystkich faz projektu systemu, począwszy od opracowania wymagań, po ostateczną implementację oprogramowania
  • system podpowiedzi i wskazówek ułatwiający i przyspieszający reakcję grupy serwisowej
  • system zintegrowanej diagnostyki serwisowej eliminuje potrzebę korzystania z wielu mniejszych aplikacji diagnostycznych pochodzących od różnych producentów
  • historia zdarzeń pozwalająca utworzyć łańcuch przyczynowo-skutkowy tak ważny podczas odnajdywania rzeczywistego źródła problemu.