Diagnostyka on-line

Diagnostyka on-line jest najnowszą formą diagnozowania pojazdu. Umożliwia dostęp do informacji dot. konkretnego pojazdu praktycznie z dowolnego miejsca. Jest to ogromna zaleta, ponieważ zwykle, gdy wystąpi błąd czy awaria, wykwalifikowany personel nie ma dostępu do pojazdu. Diagnostyka on-line pozwala zdiagnozować problem zaraz po wystąpieniu awarii. Osoby pracujące w centrum nadzoru, w danym momencie posiadają informacje o stanie pojazdu, a w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości mogą poinformować zarówno ekipy serwisowe jak i kierującego pojazdem. Historia informacji diagnostycznych przechowywana jest w bazie danych, co umożliwia przeglądanie zdarzeń teoretycznie od początku eksploatacji pojazdu.

  W zakresie realizacji diagnostyki on-line oferujemy:

 • dostawa i konfiguracja serwera bazodanowego
 • dostosowanie naszego rozwiązania do istniejącej infrastruktury sieciowej
 • projekt i organizacja bazy danych
 • opracowanie oprogramowania klienckiego opartego o aplikacje PC bądź przeglądarkę www
 • wykorzystanie systemu GSM/Wi-Fi do przesyłu danych diagnostycznych
 • wykorzystanie systemu GPS do lokalizacji pojazdu

  Zalety systemu:

 • szybki dostęp do informacji o stanie pojazdów
 • system logowania z podziałem użytkowników na grupy dostępowe
 • możliwość filtrowania informacji według np.: numeru pojazdu, czasu, grupy awarii
 • informacja o ilości pojazdów w użyciu
 • informacja o aktualnie występujących awariach w danym pojeździe
 • dostęp do historii awarii
 • kompleksowe rozwiązanie w pełni integrowane z systemem sterowania pojazdu
 • elastyczne dostosowanie do specyficznych wymagań klienta
 • moduły umożliwiające prowadzenie statystyk i analizy najczęściej występujących usterek i awarii
 • moduły umożliwiające prowadzenie statystyk i analizy parametrów eksploatacyjnych (zużyta energia, przebyty dystans itd.)
 • moduły wspomagające zarządzanie okresowymi czynnościami serwisowymi pojazdu podczas eksploatacji (np. wskazywanie konieczności wymiany poszczególnych elementów w zależności od przebiegu pojazdu czy upływu czasu)