Diagnostyka pokładowa

Obecny stopień zaawansowania elektronicznych układów sterujących wymusza stosowanie wielopoziomowych systemów diagnostycznych umożliwiających dostęp do niezbędnych informacji dotyczących parametrów pojazdu czy zaistniałych alarmów. Diagnostyka pokładowa stanowi pierwszy poziom kompleksowego systemu diagnostycznego, a jej głównym zadaniem jest dostarczenie kluczowych informacji dla personelu kierującego pojazdem. Podstawowymi urządzeniami realizującymi komunikację “człowiek-pojazd” są wielofunkcyjne, programowalne terminale HMI. Cechą diagnostyki pokładowej jest maksymalna prostota przy jednocześnie czytelnym i intuicyjnym interfejsie dla prowadzącego pojazd.

  W zakresie realizacji diagnostyki pokładowej oferujemy:

  • opracowanie diagnostyki pokładowej zgodnej z obowiązującymi normami i wymaganiami homologacyjnymi, uwzględniając zarazem specyficzne wymagania klienta
  • opracowanie spójnej bazy informacji diagnostycznych, dla wszystkich poziomów diagnostyki, z uwzględnieniem podziału informacji według grup i priorytetów
  • integracja systemu diagnostyki z logiką sterującą pojazdem (odpowiednia reakcja układu sterowania na określone zdarzenia i alarmy)
  • projekt i implementację oprogramowania wizualizacyjnego dla terminala HMI, realizującego funkcję dostępową do diagnostyki pokładowej
  • opracowanie i implementację mechanizmów interakcji “człowiek-pojazd”, bazujących na elementach wizualizacyjnych oraz sygnalizacji dźwiękowej

  Zalety systemu:

  • kompleksowe rozwiązanie w pełni integrowane z systemem sterowania pojazdem
  • elastyczne dostosowanie do specyficznych wymagań klienta
  • realizacja wszystkich faz projektu systemu, począwszy od opracowania wymagań, po ostateczną implementację oprogramowania
  • możliwość stworzenia oprogramowania w wersji swobodnie modyfikowalnej przez docelowego klienta (np. modyfikacja warstwy graficznej, bazy informacji diagnostycznych ). Zakres pozostawiamy do indywidualnych ustaleń z klientem