Przegląd produktów
MERCURY

Rodzina inteligentnych, mobilnych kontrolerów stworzona z myślą o zastosowaniu w transporcie: pojazdy kolejowe, pojazdy użytkowe, pojazdy specjalne, pojazdy magazynowe. Kompatybilność z wymogami stawianymi przez EN50155,
EN 50121 czy ISO 7637-2 gwarantuje niezawodną pracę w najtrudniejszych warunkach.
MERCURY Access
MERCURY Audio
MERCURY Recorder