Nadrzędne sterowanie

Nadrzędny układ sterowania jest podstawowym elementem wchodzącym w skład nowoczesnych jak i gruntownie modernizowanych pojazdów szynowych. Do jego głównych zadań należy integracja wszystkich podsystemów pojazdu w logiczną całość oraz zapewnienie sterowania według założonych algorytmów spełniających wymagania funkcjonalne pojazdu. Tylko właściwe podejście projektowe oraz modułowość systemu gwarantuje możliwość szybkiej modyfikacji w przypadku ewentualnych zmian koncepcyjnych czy funkcjonalnych.

  W zakresie realizacji układu sterowania oferujemy:

 • opracowanie jednolitego zbioru wymagań funkcjonalnych i systemowych
 • opracowanie architektury systemu
 • przygotowanie modelu funkcjonalnego i kompleksowych algorytmów sterowania
 • implementację oprogramowania sterującego
 • testy laboratoryjne i funkcjonalne proponowanych rozwiązań
 • uruchomienie i wdrożenie systemu w środowisku docelowym
 • oprogramowanie wspomagające procesy uruchamiania i testowanie

  Korzyści płynące ze współpracy z naszą firmą:

 • rozwiązania bazujące na najnowszych technologiach zgodnych z aktualnymi trendami na rynku kolejowym (CAN, MVB, WTB)
 • duża elastyczność w dostosowaniu proponowanych systemów i spełnianiu specyficznych wymagań klientów
 • pełne wsparcie techniczne podczas procesu wdrażania i utrzymania systemu
 • współpraca z zespołem niezależnym kapitałowo od innych producentów pojazdów
 • bazujemy na doświadczeniu zdobytym podczas realizacji wielu znaczących projektów