Sterowanie podsystemami

Aktualnie niemalże każdy podukład elektryczny korzysta z elektronicznego systemu sterującego w celu realizacji przypisanych mu zadań. Niezawodność jak i stosunkowo niski koszt takiego rozwiązania, powoduje odejście od klasycznych metod sterowania, opartych o automatykę przekaźnikową. Zaimplementowane w sterownikach oprogramowanie pozwala na elastyczne dostosowanie logiki działania urządzenia na każdym etapie projektowania bez konieczności pracochłonnych prac inżynierskich czy dodatkowych kosztów. Należy zauważyć, że tylko właściwe podejście projektowe oraz modułowość systemu gwarantuje możliwość szybkiej modyfikacji w przypadku ewentualnych zamian koncepcyjnych czy funkcjonalnych.

  W zakresie realizacji układu sterowania oferujemy:

 • przygotowanie projektu sterowania dla takich podukładów jak system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), system sterowania oświetleniem, systemy urządzeń pomocniczych takich jak układy smarowania itd.
 • opracowanie jednolitego zbioru wymagań funkcjonalncych i systemowych
 • opracowanie modelu funkcjonalnego i kompleksowych algorytmów sterujących
 • przygotowanie dedykowanego oporgramowania umożliwiającego wdrażanie i późniejszą diagnostykę podukładów
 • testy laboratoryjne i funkcjonalne proponowanych rozwiązań
 • integrację podsystemów z nadrzędnym sterowaniem, z użyciem magistrali CAN, MVB itd.

  Korzyści płynące ze współpracy z naszą firmą:

 • duża elastyczność w dostosowaniu proponowanych systemów do specyficznych wymagań klientów
 • bazujemy na doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas realizacji projektów takich jak systemy HVAC czy systemy smarowania dla nowoczesnych pojazdów szynowych
 • wykorzystujemy najnowsze technologie zgodne z aktualnymi trendami na rynku kolejowym (CAN, MVB, WTB)
 • pełne wsparcie techniczne podczas procesu wdrażania i utrzymania systemu
 • dostęp do dokumentacji pozwalającej na uzyskanie wiedzy na temat działania systemu
 • współpraca z zespołem niezależnym kapitałowo od innych producentów pojazdów