Systemy sterowania dla przemysłu

Systemy automatyki są powszechnie stosowane w przemyśle w zakresie sterowania procesami produkcyjnymi oraz wszelkiego rodzaju maszynami. Od dawna do tego celu wykorzystuje się programowalne sterowniki logiczne - PLC, które odpowiadają za realizację złożonych algorytmów sterowania, realizację działania regulatorów takich jak PD, PID, itp. W ostatnich latach do urządzeń sterujących dołączyły komputery przemysłowe IPC, które dzięki dużym mocom obliczeniowym, otwartości systemu oraz możliwości wykorzystania języków programowania wysokiego poziomu, pozwalają na implementację niemalże dowolnej aplikacji. Umiejętna integracja komponentów, połączonych za pomocą dedykowanych sieci i magistral polowych pozwala na uzyskanie niezawodnego zintegrowanego systemu sterowania.

  W zakresie realizacji systemów sterowania dla przemysłu oferujemy:

 • opracowanie spójnego zbioru wymagań funkcjonalnych i systemowych
 • przygotowanie optymalnej architektury sterowania dostosowanej do potrzeb danego projektu
 • przygotowanie modelu funkcjonalnego i kompleksowych algorytmów sterowania
 • projekt i implementacja oprogramowania sterującego
 • przygotowanie systemu wizualizacji stanowiskowej oraz dla centrum nadzoru
 • testy laboratoryjne i funkcjonalne danych rozwiązań
 • uruchomienie i wdrożenie systemu w środowisku docelowym
 • modernizację i rozbudowę dotychczasowych rozwiązań

  Zalety naszych rozwiązań:

 • wykorzystanie nowoczesnych magistral i sieci komunikacyjnych (również w trybie rzeczywistym)
 • możliwość integracji systemów sterujących z firmowymi systemami zarządzania oraz relacyjnymi bazami danych
 • realizacja systemów monitoringu i wizualizacji parametrów - od poziomu paneli operatorskich po rozbudowane aplikacje umożliwiające bieżący podgląd, zapis danych, zawiadamianie i alarmowanie
 • możliwość integracji dodatkowych komponentów z systemem sterowania, takich jak przemysłowy monitoring z systemem kamer IP
 • realizacja rozległego systemu telemetrii oraz zdalnego dostępu (WiFi, GSM itp.)