Sieci CAN/MVB

Obecne elektroniczne systemy sterowania pojazdem bazują na koncepcji sieci rozproszonej z centralną jednostką zarządzającą. Oznacza to, że logika sterowania realizowana jest przez poszczególne sterowniki mikroprocesorowe, które wykonują polecenia determinowane przez nadrzędny sterownik pojazdu. W związku z powyższym koniecznym staje się zapewnienie pewnej i niezawodnej sieci komunikacyjnej, łączącej poszczególne elementy w logiczną całość. Aktualnie wykorzystujemy takie magistrale szeregowe jak CAN, MVB czy w starszych rozwiązaniach sprawdzone standardy komunikacyjne tj. RS 485/422, używając jednocześnie odpowiednich protokołów warstwy aplikacji: CANOpen, CAN J1939.

  W zakresie budowy systemów opartych o magistrale CAN/MVB oferujemy:

  • przygotowanie optymalnej koncepcji architektury magistrali pojazdowych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, redundancji i niezawodności
  • analiza i przygotowanie protokołów komunikacyjnych zgodnych z CiA DS-301, J1939, wymaganiami kart UIC
  • projekt i implementację specyficznego oprogramowania diagnostycznego obejmującego przesyłanie jak i monitoring danych
  • projekt i implementację kompletnych systemów komunikacyjnych dla różnych platform sprzętowych (x86,mikrokontrolery)
  • projekty i implementację wirtualnych urządzeń, i symulatorów wykorzystujących magistralę CAN/MVB
  • projekty i realizacja rozproszonych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w pomiarach lub akwizycji danych