ARES Diag

System diagnostyki pojazdu
Szybkie lokalizowanie powstałych usterek
Wsparcie dla prac serwisowych
Obsługiwane magistrale: CAN, RS, Ethernet
Dedykowany przenośny panel dotykowy
Materiały do pobrania
Ulotka informacyjna


ARES Diag jest systemem diagnostyki wspomagający prace serwisowe oraz umożliwiający utrzymanie wysokiej sprawności pojazdów. System ułatwia proces identyfikowania powstałych awarii, oraz usuwania zaistniałych nieprawidłowości w działaniu pojazdu. W odróżnieniu od innych systemów, ARES Diag to system otwarty który dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, z uwzględnieniem jego wymagań i preferencji.

Wybrane funkcjonalności:
Informacja o aktualnym stanie pojazdu (zdolność do jazdy, gotowość poszczególnych podsystemów itp.)
Diagnostyka i aktualny stan podukładów pojazdu
Podgląd stanów wejść/wyjść systemu (CAN, sygn. sprzętowe)
Wyświetlanie aktualnych błędów/awarii dla danego podukładu
System podpowiedzi i lokalizacji źródła awarii
Diagnostyka magistral komunikacyjnych
Możliwość rejestracji grupy sygnałów na dysku twardym komputera oraz ich późniejszego odtwarzania

Ares DIAG to system przygotowywany indywidualnie dla każdego typu pojazdu, uwzględniając specyfikę funkcjonowania, przeznaczenie i budowę. Jest kompleksowym narzędziem do diagnostyki i testowania nowoczesnych, rozproszonych systemów sterowania pojazdu.

Podstawowe moduły Ares DIAG:

Moduł raportowania:
Wykorzystywany do prezentacji wyników z przeprowadzonych testów diagnostycznych. Umożliwia eksport danych do popularnych formatów zgodnych z MS Office. Generowane raporty zawierają wszystkie niezbędne informacje, takie jak: rezultat testu, identyfikator osoby odpowiedzialnej, powiązania do dokumentów technologicznych i normalizacyjnych
Moduł testów okresowych:
Wykorzystywany przez personel obsługowy, zajmujący się utrzymaniem gotowości pojazdów do ruchu. Moduł zawiera zbiór predefiniowanych testów diagnostycznych wykonywanych co ustalony okres czasu / ilość przepracowanych motogodzin /przebytych kilometrów.
Moduł testów cyklicznych:
Pozwala na przeprowadzenie cyklicznych testów określonej sekwencji funkcjonalności. System Ares każdorazowo analizuje odpowiedź pojazdu/systemu sterowania na podstawie określonych wymagań i warunków brzegowych. Przykładem wykorzystania modułu może być: cykliczne otwieranie/zamykanie drzwi pojazdu.
Moduł diagnozy funkcjonalnej:
Umożliwia przeprowadzenie „krok po kroku” określonych funkcji działania systemu. Ares Diag w trybie online obrazuje stan sygnałów wykorzystywanych do realizacji danego algorytmu. W przypadku braku spełnienia wymagań do realizacji określonych funkcjonalności, system wskazuje źródło problemu wraz z opisem czynności zaradczych.