Apollo IS (Integral Soft)

Wielodostępowość do oprogramowania: panele operatorskie, serwis www, itp..
Integracja z istniejącymi systemami zarządzania magazynem
Pełna obsługa urządzeń magazynowych KARTS (transportery, satelity, windy)
Wbudowane mechanizmy redundancji oprogramowania, zwiększającej niezawodność działania
Możliwość eksportu danych do do relacyjnych baz danych, dokumentów MS Office
Oprogramowanie tworzone od podstaw przez polskie biuro projektowe
Materiały do pobrania
Ulotka informacyjna


Apollo IS to zaawansowane oprogramowanie nadrzędne, nadzorujące pracę zautomatyzowanego magazynu. Funkcjonuje jako punkt centralny, realizujący złożone algorytmy sterowania, pozwalające na optymalne wykorzystanie wszystkich elementów systemu: satelity, transportery, windy. Dzięki wykorzystaniu bezprzewodowej komunikacji, w trybie rzeczywistym przekazuje komendy sterujące, jak też gromadzi wszystkie niezbędne dane diagnostyczne. Dzięki powyższemu Apollo SAS Integraf Soft spełnia funkcje kontrolne oraz monitorujące. Podstawową zaletą oprogramowania jest jego skalowalność, pozwalająca na rozszerzanie o dodatkowe moduły funkcjonalne, jak też swobodne dodawanie kolejnych elementów systemu (satelita, transporter itd.)

Przeznaczenie systemu:
przedsiębiorstwa zajmujące się magazynowaniem/składowaniem pragnące zautomatyzować wewnętrzne procesy produkcyjne i technologiczne.
przedsiębiorstwa produkcyjne, dążące do zoptymalizowania procesu magazynowania materiałów produkcyjnych i wyrobów gotowych.

Moduły systemu APOLLO IS:

Moduł prezentacji
Podstawową warstwą prezentacji, jest oprogramowanie uruchamiane na terminalu dotykowym, znajdującym się w obrębie strefy magazynowania. W ten sposób, zagwarantowany jest bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji systemu nawet bez wykorzystania komputerów PC. Alternatywny dostęp umożliwia serwis WWW, który dostarcza szczegółowe dane, zarówno w trybie on-line, jak i w trybie przeglądu historycznego za dany okres. Dodatkowa funkcja generowania raportów i statystyk do plików zgodnych z formatem MSOffice, pozwala na szybki eksport danych do innych działów przedsiębiorstwa.
Moduł szeregowania zadań
Przyjmuje do realizacji wszystkie czynności magazynowe: wprowadzenie towaru do składu, zmiana pozycji towaru, pobieranie towaru. Dzięki mechanizmom kolejkowania i ustalania priorytetów, pozwala określić, które czynności powinny zastać wykonane natychmiast, a które mogą być oddalone w czasie.
Moduł sterujący
Realizuje złożone algorytmy sterujące, czego wynikiem są komendy wysłane do satelit,wind, transporterów. Jednocześnie analizuje poprawność wykonania zlecanych zadań i zgłasza ewentualne problemy.
Moduł monitorujący
Zapewnia wgląd do poszczególnych parametrów pracy urządzeń, takich jak: stan naładowania baterii, czas pracy, aktualne błędy i alarmy. Na podstawie powyższych informacji dokonywana jest aktualizacja stanu dostępnej floty magazynowej, co uwzględniane jest podczas szeregowania i przyjmowania zadań.
Moduł Integracji WMS
Pozwala na integrację systemu SAS z firmowym oprogramowaniem WMS. Dzięki wykorzystaniu relacyjnych baz danych, możliwa staje się współpraca na płaszczyźnie delegowania zadań jak i przekazywania stanów magazynowych.
Moduł komunikacji
Zapewnia wydajną i co warto podkreślić bezpieczną komunikację bezprzewodową pomiędzy podległymi punktami systemu, a jednostką centralną. Wykorzystano tu mechanizmy przesyłu zdarzeniowego, periodycznego z uwzględnieniem kontroli błędów, sum kontrolnych CRC i ewentualnego szyfrowania danych.
Moduł przyjmowania towaru
Obsługuje czytniki kodów kreskowych, wykorzystywane przez operatora lub działające w pełni automatycznie. Informacja zawarta w etykiecie przypisana jest do danego towaru podczas całego cyklu magazynowego, co ułatwia późniejsze sortowanie, przeglądanie,raportowanie. Alternatywną metodą jet manualne wprowadzenie towaru, co umożliwia terminal dotykowy współpracujący z warstwą prezentacji.