APOLLO FRS

Identyfikacja użytkowników za pomocą kluczy elektronicznych lub bezstykowych kart RFID
Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych operatorów
Kontrola czasu pracy operatorów
Ostrzeganie o niebezpiecznych sytuacjach
Magistrala CAN, Ethernet,RS, itp..
Rejestracja parametrów urządzenia, wykonywanych czynności, itp..
Materiały do pobrania
Ulotka informacyjnaAPOLLO FRS to flagowy system należący do grupy rozwiązań z rodziny APOLLO.

System przeznaczony do realizacji takich zadań jak:
kontrola dostępu do pojazdu,
rejestracja zdarzeń i parametrów,
generowanie ostrzeżeń świetlnych i dźwiękowych.
Na tle konkurencyjnych rozwiązań system wyróżnia się bogatą ofertę modułów funkcjonalnych, kompatybilnością z pojazdową magistralą CAN, dodatkowymi funkcjami ostrzegawczymi np. dźwięki, komunikaty, czy zdalnym dostępem za pomocą sieci WiFi. Modułowa budowa, pozwala na dostosowanie finalnego rozwiązania do specyficznych wymagań przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Moduły systemu APOLLO FRS:

Moduł kontroli dostępu:
Identyfikacja użytkowników za pomocą kluczy elektronicznych i bezstykowych kart RFID
Kontrola dostępu do wózka na poziomie zdefiniowanych poziomów
Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych operatorów
Kontrola czasu pracy operatorów
Moduł bezpieczeństwa:
Ostrzeganie o niebezpiecznych sytuacjach (komunikaty głosowe, świetlne)
Współpraca z czujnikami ważenia, laserowymi czujnikami bezpieczeństwa
Moduł rejestracji:
Rejestracja parametrów z magistrali CAN
Rejestracja informacji o zderzeniach, przyspieszeniach, przechyleniach
Rejestracja stanu manipulatorów i elementów wykonawczych
Moduł serwisowy:
Blokowanie dostępu na podstawie okresowych czynności serwisowych
Ograniczanie pracy w wyniku zaistniałych zdarzeń wymagających interwencji serwisowych

Oprogramowanie systemu Apollo FRS jest rozwiązaniem opracowanym w oparciu o aplikację MercuryMA, uwzględniającym specyficzne wymagania dotyczące kontroli
i rejestracji danych z pojazdów magazynowych.

Przykład aplikacji MercuryMA:

Do podstawowych funkcji oprogramowanie możemy zaliczyć:
wprowadzenie/modyfikacja użytkowników oraz zarządzanie ich uprawnieniami
definiowanie zdarzeń serwisowych/alarmowych
kasowanie zdarzeń serwisowych w trybie on-line
tworzenie raportów przedstawiających historię użytkowania pojazdu, pracy operatora itp.