APOLLO APS

Ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa uszkodzeń towarów/regałów podczas załadunku i rozładunku
Zautomatyzowanie/przyspieszenie pracy operatorów wózków
Współpraca z pojazdami wyposażonymi w magistralę CAN
Kompatybilność z systemem identyfikacji użytkowników (Apollo FSR)
Kompatybilność z systemem zdalnego zarządzania pojazdami magazynowymi (ZEUS Forklift)
Materiały do pobrania
Ulotka informacyjna


APOLLO APS (Automatic Positioning System) to system należący do grupy rozwiązań z rodziny APOLLO.

System przeznaczony głównie do usprawnienia procesu załadunku/rozładunku towaru w magazynach wysokiego składowania, czy zespołach regałów z ograniczoną widocznością. System umożliwia automatyczne pozycjonowanie masztu/karetki wózka widłowego według zdefiniowanych parametrów, takich: pochył masztu, pozycja karetki, bezwzględna wysokość itp..
Duży,dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia operatorowi dokonanie szybkiego wyboru żądanej funkcji, czy określenia docelowego piętra w regale.

Na tle konkurencji Apollo APS, wyróżnia się zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań technicznych, min. magistrali komunikacyjnej CAN pojazdu, inklinometrów MEMS, czujników laserowych, itp.

Moduły systemu APOLLO APS:

Moduł sterujący:
Komunikacja z modułami wykonawczymi i sterownikiem układu hydraulicznego (CAN)
Komunikacja z manipulatorami (Joystick) pojazdu (CAN)
Realizacja algorytmów i regulatorów pracy automatycznej
Moduł panela graficznego:
Podgląd bieżącej pozycji wideł/karetki, pochylenia masztu
Interfejs obsługowy do wyboru realizowanego zadania (np. odstaw towar na kondygnacji nr 5)
Interfejs konfiguracyjny do wprowadzania parametrów pracy (np. wysokość kondygnacji)
Interfejs serwisowy do diagnozowania pracy systemu
Moduł czujników:
Czujnik pochylenia masztu
Czujnik odległości/pozycji karetki
Czujnik obecności palety


Oprogramowanie sterujące realizuje złożone algorytmy sterujące, dzięki zastosowaniu wydajnego sterownika mikroprocesorowego.

Oprogramowanie wizualizacyjne (Moduł panelu graficznego) cechuje prostota i intuicyjna obsługa, co nabiera szczególnego znaczenia podczas szybkiej realizacji procesów magazynowych.

Uzupełnieniem systemu jest aplikacja na platformę PC, przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu – umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej konfiguracji, indywidualne dostosowanie do typu wózka widłowego.